Metrics for measuring grow light – PPF, PPFD, DLI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Poptávka spolupráce

Spolupracujte s opravdovými profesionály.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Oceňujeme partnerský přístup a zprostředkování kontaktu s výrobci klíčových komponent. Díky tomu jsme byly schopni vybrat technologie, které jsou bez příkras marketingu a splňují standardy, které od nich očekáváme.

Jiří Velechovský
Co-CEO & Co-Founder SensiQure

S Naardenem spolupracujeme již řadu let. Oceňuji především profesionální přístup, přehledný velkoobchodní portál s aktuální skladovou dostupností a rychlé vyřízení objednávek.

Adam Čamek
CEO HexaGarden.cz

Demand for cooperation

Work with true professionals.

By submitting you agree to the processing personal data

We appreciate the partnership approach and the facilitation of contact with manufacturers of key components. As a result, we have been able to select technologies that are free of marketing trappings and meet the standards we expect from them.

Jiří Velechovský
Co-CEO & Co-Founder SensiQure

We have been working with Naarden for many years. I appreciate especially the professional approach, clear wholesale portal with current stock availability and fast order processing.

Adam Čamek
CEO HexaGarden.cz