Přírodní a zcela organické hnojivo obsahující prospěšné půdní bakterie plísní Trichoderma, které jsou zvláště přínosné pro kořenový systém.

Bactrex je suchý, ve vodě rozpustný prášek obsahující velké množství půdních a kořenových prospěšných mikroorganizmů (včetně 6 kmenů Bacillus spp.), houby Trichoderma a aktinomycety. Kombinace je speciálně vybrána pro požadovaný účinek na strukturu půdy a plodnost. Tyto specializované kořenové bakterie jsou obsaženy v rozpustném extraktu z rostliny Yucca s organickými katalyzátory, které zaručují rychlou kolonizaci a růst kořenového balu.

Bakterie jsou jednobuněčné mikroorganismy, které jsou pro přežití závislé na uhlíku (energii) z jiných zdrojů. Vybraná skupina bakterií se specializovala na získávání energie z jemného příjmu kořenů rostlin (mrtvé kořenové buňky, zbytky organických materiálů atd.). Rhizobakterie (kořenové bakterie) tvoří symbiotické vztahy s mnoha rostlinami, což zvyšuje rozpustnost minerálů, fosforu, draslíku a vápníku. Také se váží s atmosférickým dusíkem a tím zvyšují dostupnost hnojiv přítomných v kořenech. Pracují také jako tzv. Mykorhizní pomocníci. Připravují cestu k rozvoji mykorhizy v kořenovém systému.

Bakterie v Bactrexu jsou speciálně vybírány, kultivovány a baleny společností BioTabs, aby pomohly pěstitelům podporovat zdraví a odolnost jejich rostlin.

Trichoderma jsou druhy hub, které jsou škodlivé pro některé další houby, včetně hub, které způsobují onemocnění u některých rostlin. Z tohoto důvodu by měly být houby Trichoderma vždy používány jako půdní ošetření nebo bezprostředně po výsevu nebo výsadbě tak, aby tyto škodlivé houby konzumovaly dříve, než způsobí onemocnění. Výzkum ukázal, že kombinace Trichodermy a mykorhizy využívá výhod obou. Bactrex obsahuje 8 různých bakterií, Trichodermu a huminovou kyselinu.

Návod k použití:

• Pro řízky a sazenice: rozpusťte 1 gram Bactrexu na litr vody a zalijte květináče tímto roztokem.

   Použijte dostatek tohoto roztoku k úplnému namočení povrchové vrstvy půdy.

• Pro zavedené rostliny: Zalijte rostliny roztokem 1 gram Bactrexu na litr vody jednou za dva týdny.

   Bactrex je živý produkt, který se rozpustí ve vodě. Po 6 hodinách musí být namíchaná směs vylita.

1 gram = 1 čajová lžička

K dispozici v balení 25, 50 a 250 gramů.