Grotek Solo-tek Bloom je velmi snadno použitelné jednosložkové základní hnojivo, které obsahuje všechny potřebné prvky pro úspěšné kvetení. Hnojivo je v kapalném skupenství, což jej předurčuje nejen k pěstování v půdních a kokosových substrátech, ale i ve všech hydroponických systémech.

Návod k použití:

Před použitím důkladně protřepejte. Solo-Tek Bloom začněte aplikovat 7 – 10 dní před začátkem fáze kvetení.

Doplňkové hnojivo:

Raná fáze kvetení: Přidejte 2 – 3 ml / 1 l při každém hnojení.

Pozdní kvetení: Přidejte 2 ml / 1 l při každém hnojení.

Samostatné hnojivo: 

Aplikujte 3 – 4 ml / 1 l s každou zálivkou.

Garantovaný minimální obsah živin:

Celkový dusík (N) – hmotnostní koncentrace 3 %

Dusičnanový dusík (N) – hmotnostní koncentrace 2,8 %

Amoniakální dusík(N) – hmotnostní koncentrace 0,2 %

Oxid fosforečný rozpustný ve vodě (P2O5) – hmotnostní koncentrace 8 %

Oxid draselný rozpustný ve vodě (K2O) – hmotnostní koncentrace 8 %

Vápník rozpustný ve vodě (Ca) – hmotnostní koncentrace 3 %

Železo rozpustné ve vodě (Fe) – hmotnostní koncentrace 0,1 %

Železo (Fe) chelatované EDTA – hmotnostní koncentrace 0,1 %

NPK: 3-8-8