Pipeta 3ml pro odměřování výživy. Nutnost pro každého pěstitele.