Náhradní rotační tryska pro aeroponické systémy Platinium.