Azerwing Large je nový reflektor s vysokou odrazivostí až 95%.

Tento
reflektor konstrukčně vychází z populárních Adjust-A-Wings za ještě
lepší cenu
.

Kovovými dráty lze nastavit šířku křídel, což slouží k regulaci odrazu světla, a tedy i velikost osvícené
plochy. Rovnoměrné rozložení světla bez “horkých míst” (=hotspot).
Společnost Prima Klima, která Adjust-A-Wing více než 10 let vyráběla v
České republice, vložila nashromážděné zkušenosti s výrobou do vývoje
nového Wing reflektoru AZERWING a nechala jej patentovat pro EU.